Publiczne

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Prażmowie

p.o. Dyrektora: Wiesława Rupik

Adres: ul. Ryxa 72, 05-505 Prażmów

tel.: 22 727 08 04

https://zsp-prazmow.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Uwielinach

p.o. Dyrektora: Elżbieta Małecka

Adres: ul Szkolna 2A, 05-540 Uwieliny

tel.: 22 727 60 97

http://zsuwieliny.pl/

Skip to content