Publiczne

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Prażmowie

Dyrektor: Sławomira Czempińska

Adres: ul. Ryxa 72, 05-505 Prażmów

tel.: 22 727 08 04

https://zsp-prazmow.edupage.org/

Szkoła Podstawowa w Uwielinach

Dyrektor: Elżbieta Małecka

Adres: ul Szkolna 2A, 05-540 Uwieliny

tel.: 22 727 60 97

http://zsuwieliny.pl/

GMINNE PRZEDSZKOLE W JAROSZOWEJ WOLI

p.o. Dyrektor: Krystyna Otręba-Kurasiewicz

Adres: ul. Główna 23A, 05-540 Jaroszowa Wola

tel.: 533 723 987

e-mail: sekretariat@jaroszowawola.pl

Skip to content