Projekty zewnętrzne

FUNDUSZ POMOCY (kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy) - dofinansowanie 129 300 

-------------------------------------------------------------

RZĄDOWY PROGRAM POZNAJ POLSKĘ - dofinansowanie 35 300 

-------------------------------------------------------------

RZĄDOWY PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - dofinansowanie 274 200,00 

-------------------------------------------------------------

ŚRODKI POZYSKANE Z REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ - dofinansowanie 68 905,00 

-------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW - dofinansowanie 15 680,00 

-------------------------------------------------------------

AKTYWNA TABLICA - dofinansowanie 28 000,00 

-------------------------------------------------------------

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020, PODDZAIŁAŁANIE 10.1.1 EDUKACJA OGÓLNA, "WIEM CO POTRAFIĘ II EDYCJA - PROGRAM EDUKACYJNY DLA GMINY PRAŻMÓW" -dofinansowanie 1 105 194,48 

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA GRUDZIEŃ 2021 R.

-------------------------------------------------------------

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020, PODDZAIŁAŁANIE 10.1.4 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, "WYRÓWNYWANIE SZANS - WZROST DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W WIEJSKIEJ GMINIE PRAŻMÓW" -dofinansowanie 389 165,75 zł.

-------------------------------------------------------------

"Maluch +" - DOFINANSOWANIE W KWOCIE 1 056 000,00 zł DO BUDOWY GMINNEGO ŻŁOBKA

-------------------------------------------------------------

KONKURS GRANTOWY "ZDALNA SZKOŁA" - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA - dofinansowanie 69 917,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół gminnych

-------------------------------------------------------------

PROGRAM "ZDALNA SZKOŁA +" - dofinansowanie 54 925,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół gminnych

-------------------------------------------------------------

"NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA" - dofinansowanie 12 000,00 zł na zakup LEKTUR SZKOLNYCH

-------------------------------------------------------------

Skip to content