Projekty zewnętrzne

BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ I ROZBIEŻNI ZAKOŃCZONEJ PIASKOWNICĄ DO SKOKU W DAL - dofinansowanie 296 148 

-------------------------------------------------------------

BUDOWA ZADASZENIA O STAŁEJ KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZS-P W PRAŻMOWIE - dofinansowanie 1 577 500 

-------------------------------------------------------------

MALUCH + (utworzenie i bieżące funkcjonowanie miejsc w żłobku) - dofinansowanie 2 256 488 

-------------------------------------------------------------

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH_2023 (dowóz uczniów do szkoły) - dofinansowanie 364 257 

-------------------------------------------------------------

FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH_2022 (dowóz uczniów do szkoły) - dofinansowanie 124 543 

-------------------------------------------------------------

REZERWA CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ (adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w ZS-P Prażmów) - dofinansowanie 20 000 

-------------------------------------------------------------

MAZOWSZE DLA SPORTU (Budowa hali namiotowej przy SP w Uwielinach) - dofinansowanie 150 000 

-------------------------------------------------------------

FUNDUSZ POMOCY (kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy _ 2) - dofinansowanie 337 595 

-------------------------------------------------------------

FUNDUSZ POMOCY (kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy _ 1) - dofinansowanie 129 300 

-------------------------------------------------------------

RZĄDOWY PROGRAM POZNAJ POLSKĘ (edycja _ jesień 2022) - dofinansowanie 96 000 

-------------------------------------------------------------

RZĄDOWY PROGRAM POZNAJ POLSKĘ (edycja _ wiosna 2022) - dofinansowanie 35 300 

-------------------------------------------------------------

RZĄDOWY PROGRAM LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - dofinansowanie 274 200,00 

-------------------------------------------------------------

ŚRODKI POZYSKANE Z REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ (2022) - dofinansowanie 73 605,00 

-------------------------------------------------------------

ŚRODKI POZYSKANE Z REZERWY CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ (2021) - dofinansowanie 68 905,00 

-------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW - dofinansowanie 15 680,00 

-------------------------------------------------------------

AKTYWNA TABLICA - dofinansowanie 28 000,00 

-------------------------------------------------------------

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020, PODDZAIŁAŁANIE 10.1.1 EDUKACJA OGÓLNA, "WIEM CO POTRAFIĘ II EDYCJA - PROGRAM EDUKACYJNY DLA GMINY PRAŻMÓW" -dofinansowanie 1 105 194,48 

PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA GRUDZIEŃ 2021 R.

-------------------------------------------------------------

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020, PODDZAIŁAŁANIE 10.1.4 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, "WYRÓWNYWANIE SZANS - WZROST DOSTĘPNOŚCI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W WIEJSKIEJ GMINIE PRAŻMÓW" -dofinansowanie 389 165,75 zł.

-------------------------------------------------------------

"Maluch +" - DOFINANSOWANIE W KWOCIE 1 056 000,00 zł DO BUDOWY GMINNEGO ŻŁOBKA

-------------------------------------------------------------

KONKURS GRANTOWY "ZDALNA SZKOŁA" - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA - dofinansowanie 69 917,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół gminnych

-------------------------------------------------------------

PROGRAM "ZDALNA SZKOŁA +" - dofinansowanie 54 925,00 zł na zakup sprzętu komputerowego do szkół gminnych

-------------------------------------------------------------

"NARODOWY PROGRAM CZYTELNICTWA" - dofinansowanie 12 000,00 zł na zakup LEKTUR SZKOLNYCH

-------------------------------------------------------------

Skip to content